0912-733-8652

محصولات

صفحه 1

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی

پوکه عدسی | در مورد پوکه عدسی و خرید از معدن منتشلو

پوکه عدسی سنگی آذرین با رنگ روشن یا تیره و بسیار متخلخل است که در هنگام فوران آتشفشان های فعال شکل می گیرد که به دلیل گاز های موجود در آن وزن بسیار کم و استحکام بسیاری در تولید بتن دارد. از این ماده در بتن سبک، فعالیت های ساختمانی، جاده سازی، به عنوان سنگ تراشی در محوطه سازی و به عنوان ساینده در انواع محصولات صنعتی و مصرفی و به عنوان سنگدانه نیز استفاده می شود.

در حال بارگذاری 1 رکورد بعدی