0912-733-8652

نحوه استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی

نحوه استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی
خلاصه

شاید خیلی از منافع پوکه معدنی را در کشاورزی شنیده باشید؛ اما ندانید چرا ؟ همانگونه که از اصطلاح پوکه معدنی مشخص است، یک سنگ دارای مواد معدنی می باشد. مواد معدنی نیز برای زمین های کشاورزی حکم یک تقویت کننده را دارند. در نتیجه از پوکه می توان در کشاورزی و تقویت زمین های کشاورزی استفاده کرد.

26 8 99

ارتباط کشاورزی و پوکه

شاید خیلی از منافع پوکه معدنی را در کشاورزی شنیده باشید؛ اما ندانید چرا ؟ همانگونه که از اصطلاح پوکه معدنی مشخص است، یک سنگ دارای مواد معدنی می باشد. مواد معدنی نیز برای زمین های کشاورزی حکم یک تقویت کننده را دارند. در نتیجه از پوکه می توان در کشاورزی و تقویت زمین های کشاورزی استفاده کرد.

استفاده از پوکه برای رشد سریع محصول کشاورزی
 

نحوه استفاده از پوکه معدنی در کشاورزی

این فعالیت پیچیدگی چندانی ندارد. پوکه های معدنی ریز دانه را به صورت منظم و در اندازه های مناسب روی زمین های کشاورزی قرار داده به صورتی که بتواند به کل زمین مواد معدنی مناسبی تزریق کند. سپس با شخم زدن زمین و آبیاری آن املاح معدنی موجود در پوکه در خاک تزریق می شود و باعث تقویت مزارع کشاورزی می شود.
بیشتر بخوانید: ویژگی های اصلی پوکه معدنی

پوکه استفاده شده در گلخانه ها
  

پوکه برای چه زمین هایی ضرورت دارد؟

  • در زمین هایی که مواد معدنی لازم برای رشد بزر را ندارند
  • اصلاح خاک های تقریبا مرده
  • برای تکثیر چمن ها و گیاهان غییر کشاورزی
  • در خاک هایی که محصولات کشاورزی در آن به خوبی رشد نمی کنند
  • در زمینهای هیدورپونیک (کشت در آب )
بیشتر بخوانید: استفاده از پوکه در جاده سازی
 
پوکه ریز ماسه ای که کنار محصول کشاورزی ریخته می شود
  

نحوه تاثیر گذاری پوکه در خاک های کشاورزی

  • پوکه در مرحله اول به دلیل تزریق مواد آلی به خاک و در مرحله بعدی به دلیل متخلخل بودن و نگه داری رطوبت می تواند برای کشاورزی رشد بزر و هم چنین اصلاح خاک بسیار موثر است.
  • پوکه همچنین می تواند میزان اکسیژن رسانی به گیاه و خاک را چند برابر کند و همچنین توزیع یکسان آب و رطوبت را در سر تا سر زمین تضمین می کند.
  • پومیس حتی می تواند از نوسانات میزان مواد آلی خاک جلوگیری کرده و باعث شود مزارع کشاورزی در دوره های مختلف میزان معقول محصول را بهره آورند.
  • پوکه معدنی همچنان می تواند میزان ابتلا محصولات کشاورزی به بیماری های خاص را کاهش دهد و به زبان دیگر باعث استریل بودن خاک می شود.

مطلب مرتبط:

کاربرد ها و استفاده های پوکه معدنی

نحوه شکل گیری پوکه معدنی


بهترین پوکه معدنی مناسب در شیب بندی 

برای خرید هر میزان از پوکه معدنی می توانید با معدن منتشلو تماس حاصل فرمایید.

لینک دسترسی خرید: پوکه معدنی منتشلو

دسترسی: قیمت پوکه معدنی
 

دیدگاه کاربران
(مورد نیاز)
(مورد نیاز)