0912-733-8652

مقاله ها

مجموعه مطالب یا مقالات وب‌سایت
نمایش در هر صفحه
23 12 1399
آیا پوکه معدنی معایب هم دارد؟

معایب پوکه معدنی چیست؟استفاده نادرست از پوکه معدنی، ناخالصی زیاد و ساخت سازه در شرایط نامساعد ایجاد می باشد.راه های اجتناب از معایب پوکه معدنی چیست؟

19 3 1397
تمام کاربرد های پوکه معدنی را بدانید

پوکه معدنی چه کاربردی دارد؟ پوکه معدنی در صنعت ساختمان سازی،کشاورزی و...کاربرد دارد. پوکه معدنی در هرکدام از موارد بالا چرا و چگونه استفاده میشود؟