0912-733-8652

مقاله ها

مجموعه مطالب یا مقالات وب‌سایت
نمایش در هر صفحه
27 10 1401
فواید و مزایای پوکه معدنی در صنایع مختلف

مزایا پوکه معدنی به قدری زیاد می باشد که سبب شده افراد بسیار زیادی تمایل داشته باشند از آن در صنایع مختلف مانند ساختمان سازی، تصفیه خانه، کشاورزی، نساجی و داروسازی و ... استفاده نمایند

19 9 1401
کاربرد پوکه معدنی در داروسازی

درمیان کاربرد های مختلف پوکه معدنی؛ یک از کاربرد های آن، استفاده از پوکه معدنی در داروسازی است کدام یک از انواع پوکه معدنی در داروسازی کدام است؟